Spade, Shovel

ó Foclóir Gaeilge–Béarla (Ó Dónaill, 1977)


feac » Spade.

rámhainn » Spade.

spád » Spade.

spéireata » Spade.

láí » Loy, spade.

sleán » Turf-spade, slane.

cairbreán » Narrow-bladed turf-spade.

bradán » Ridge (of spade, etc.).

bróigín » Tread, tramp (of spade).

gimseán » Tread (of spade).

troithín » Tread (of spade).

rámhainn » Spade-length.

rámhainn (talún) » piece of land measuring a spade in length and breadth.

spreab » Sod turned by spade; spadeful, shovelful.
binn sleáin » wing, flange, of turf-spade.

cabhail rámhainne » socketed part of spade.

ceapóg rámhainne » worn-down spade.

cluas spáide » tread of spade.

cos spáide » handle of spade.

crann píce, spáide, speile » handle of pike, of spade, of scythe.

dorn spáide » cross-handle of spade.

feac láí » handle of spade.

iarann spáide » blade of spade.

meilit rámhainne » worn-out spade.

miodach de láí » worn-down spade.

preab (spáide) » sod turned by spade, spadeful (of earth).

rámhainn aitinn » spade for chopping furze.

sáfach rámhainne, sluaiste » handle of spade, of shovel.

satailt rámhainne » tread of spade.

spád slapair » trail-spade.

trasnán spáide » cross-handle of spade.

Portach a shioscadh » to mark out a turf-bank (with spade).

Roinnfidh mé feac na láí leat » I’ll take the spade-handle to you.
sluaisteáil » Shovel.

sluasaid » Shovel.

taosc » Shovel.

galsluasaid » Steam-shovel.

ráistín » Mixing-shovel; Old worn shovel.
cró sluaiste » socket of shovel.

droim sluasaide » back, convex side, of shovel.

sluasaid náibhíochta » excavating shovel.
caib » Dibble.

stibhín » Dibble.

caibeáil » ‘Kib’, plant with implement, dibble.

ceapóg » Planting-stick, dibble.

gob » Cover, dibble (seed).
bior caibeála » planting-stick, dibble.

Prátaí a chaibeáil » to plant potatoes (with trowel, etc.).

Bior lián, caibeála » dibble-stick, -trowel.

Chaibeáil siad Séamas bocht » they buried poor Séamas.