Focal an Lae

Enter a word below to find the Irish recordings on the “Word a Day/Focal an Lae” web site.

Enter a word below to find entries in dictionaries as well as grammar at the teanglann.ie web site.

Hover your cursor over a phrase to see the English.

Thug Seán oráiste do Mháire.

Chuir sí an subh talún ina béal.

An mbeidh sailéad agat?

Is maith le Clár an giotár a sheinm.

Seinneann sé an veidhlín.

Chonaic mé fear grinn ag an sorcas.

Ba mhaith liom bheith i mo chócaire.

Fuair Seamus spéaclaí nua.

Tá aon stoca bándearg agus aon stoca gorm air.

Tá a bhróga traenála bréan.

Tá t-léine gorm agam.

Tá uaireadóir costasach aige.

Tá sip do bhríste ar oscailt!

Fuair mé péint ghorm don seomra folctha.

Cheannaigh mé scuab phéinte agus péint.

Bhí an caisleán dorcha fuar.

Tá seangán i mo cheapaire!

Cheannaigh Tomaí ríomhaire.

Tá Máirín agus Tom ar an bhinse.

Ar bhuail tú mo chloigín?

Tá cluasa móra ag múca beaga.

Níl scamall ar bith sa spéir.

Tabharfaimid cuairt san fhómhar.

Is maith le m’athair beárbiciúnna.

Níl seacláid ar bith ann.

Is é seo m’fhoclóir Gaeilge.

Is maith leis an mhadadh cnámh.

Is maisitheoir mé.

Tá Sinéad ag an doras.

Bhí an scannán go holc.

Tá mo lámh nimhneach.

Ciceáil an liathróid!

Thit an cnaipe díom.

Tar ar cuairt Lá an Altaithe, le do thoil.

Cén deoch a ólfaigh tú?

Cén deoch a ólfaigh tú?

Bhí an borgaire mór súmhar.

Cá bhfuil do sheomra leapa?

Tá mo dheartháir pósta.

Cad é ba mhaith leat don Nollaig?

Tá an t-aingeal ar bharr an Chrainn Nollag.

Tá do chrann Nollag thar a bheith gleoite.

Tá sé fuar inniu.

Bíonn Daidí na Nollag ag teacht chuig na buachaillí agus na cailíní maithe uilig.

Is maith liom bheith ag ól tae cois tine oíche gheimhridh.

Tá sé chomh fuar leis an gheimhreadh anois.

Tá an sneachta domhain.

Tá an fear sneachta ag caitheamh hata agus scairfe.

Tá cóta dearg aici.

Beidh sioc ann anocht.

Chaill mé lámhainn.

Níor ith mé an císte.

Tá an ghaoth fuar.

Tá an ceol go maith.

Tá an phiongain san uisce.

Is é seo séasúr an áthais.

Ba mhaith leis bréagán nua a bheith aige.

Is grá léi a bábóg nua.

Tá an béar ina chodladh.

An bhfuil lasán agat?

Las mé an choinneal.

Las mé an tine.

Ba mhaith liom bheith i mo réalta.

Fuair mé bronntanas duit.

Tá an tráidire airgid sin deas.

Tá mo chuid óir curtha i bhfolach agam.

Bí ciúin le do thoil!

Is maith liom bheith ag éisteacht le ceol ar mo sheinnteoir MP3.

Tá sé millteanach callánach!

Tá an rópa sean.

Cheannaigh mé cóta breá nua.

Is bean an-chliste í.

Chonaic mé an fear ag rith ar shiúl.

Tá an cailín ag siúl lena hathair.

Tá an buachaill sásta.

Tá aon pháiste amháin agam.

Tá an babaí ag ól bainne.

Tá mo theaghlach mór.

Tá a máthair i bpríosún.

Is maith le m’athair ceol.

Is breá le mo dheirfiúr an damhsa Gaelach.

Tá mo dheartháir pósta.

Tá iníon agam.

Is fear mór a mac.

Tá m’aintín ina cónaí in Éirinn.

Is dochtúir é m’uncail.

Tá mo neacht ina cónaí i Nua-Eabhrac.

Imríonn mo nia sacar.

Is as Ceanada do mo chol ceathrair.

Is as Corcaigh do mo sheanathair.

Is seanmháthair mé.

Chuir sí Breandán sa phram.

Tá an buachaill óg.

Bean láidir a bhí inti.

Is tógálaí é m’fhear céile.

Is dochtúir í mo bhean chéile.

Is meicneoir é mo mhac.

Is ceoltóir é Déaglán.

Is oibrí oifige í.

Is máinlia maith é.

Is múinteoir é.

Tá croí mór maith aici.

Cheannaigh sé rósanna dearga di.

Níor ordaigh dia rós gan dealg.

Is breá liom Páras san earrach.

Ghlac mé a lámh.

Tá craiceann mín aici.

Tá gealach ghalánta ann anocht.

Cheannaigh sé fáinne dom do mo bhreithlá.

Is breá an mhuince í sin.

Chuir mé an litir sa chlúdach litreach.

Is maith liom béaldath bándearg.

Chuir mé an stampa ar an chlúdach.

Smúdáil mé mo léine.

Cad é a fuair tú do Lá Fhéile Vailintín?

An féidir liom dinnéar a ullmhú duit anocht?

Suigh ag an tábla seo.

Tá bláth ar an tábla.

Tá mo lampa rógheal.

An mbeidh fíon dearg agat?

Is fearr liom fíon geal.

Tá mo ghloine folamh.

Bhí an fíon maith.

Tá muid faoin scáth fearthainne.

Tig liom tua ceatha a fheiceáil.

Chroith sé a cheann.

Tá ceann dá shúile gorm agus an ceann eile donn.

Chuir sé ina bhéal é.

Tá gruaig fhada dhonn orm.

Bhuail sé ar an ghaosán é.

Chuir sí a teanga amach.

Níl inchinn ar bith aige.

Bhuail sé a ordóg leis an chasúr.

Ligh mé mo mhéar.

Chuir mé mo chos ann.

Ghortaigh sí a cos.

Tá m’fhiacail nimhneach.

Tá Diarmuid sa chistin.

Ba mhaith liom níos mó aráin a ithe.

D’ith mé ubh agus arán rósta.

D’ith sí an briosca.

Bhí banana agam don bhricfeasta.

Is maith liom pióg úll agus uachtar reoite.

Ní maith léi cáis.

Is maith liom subh ar mo chuid aráin.

Tá Lá Fhéile Pádraig ar an seachtadú lá de Mhí Mhárta.

Cheannaigh mé leitís ag an tsiopa.

Tabhair dom an salann le do thoil.

Ní itheann sí feoil.

An mbeidh ceapaire agat?

Ba mhaith liom gloine bainne.

An bhfuil taoschnó seacláide agat?

Níl ach aon mhuisiriún amháin ann.

Cá bhfuil an piobar?

Ba mhaith liom cupán tae a ól.

An dtógfaidh tú siúcra sa tae?

Beidh an Cháisc ann roimh i bhfad.

Is maith leis a gheansaí glas.

Tá mo bhríste géine salach.

Tá a sciorta bán.

Tá an pasta réidh.

Cosnóidh an clogad mo cheann.

Chaill mé mo mhála.

Is maith leis carranna gasta.

Ghlac sé a rothar suas staighre.

Chuaigh sé isteach sa leoraí.

Tá an traein mall.

Tá bara rotha dearg aige.

Bhain sé de a charbhat.

Bhíomar naoi n-uair an chloig san eitleán.

Tá mé mall don bhus!

Tá gluaisrothar aige.

Tá m’athair ar an bhád.

Chuaigh mé chuig na siopaí i dtacsaí.

Ghoid duine éigin roth tosaigh mo rothair orm!

Bhris tarracóir John Joe.

Tá cat dubh amuigh.

Chonaic mé an bhó.

Bhí an madadh ag tafann.

Ní dhéanann eilifint dearmad ar rud ar bith.

Cá bhfuil an puisín?

Chonaic mé leon sa zú.

Tá banana ag an mhoncaí.

Chaill mé mo luchóg!

Tá lacha blasta.

Tá peata muice ag Seán.

Tá an seilide mall.

Ní maith liom coiníní.

Ba mhaith liom sicín a ithe.

Mhúscail an coileach mé!

Tá mo ghruaig dubh.

Bhí an spéir gorm.

Tá súile galánta donna aici.

Tá mo charr oráiste.

Cá bhfuil an t-éan bán?

Cheannaigh mé tolg mór buí!

Tá an féar fada glas.

Tá sí ag caitheamh gúna liath.

Is é corcra an dath is fearr liom.

Bhí an t-oráiste milis.

Tá na líomóidí searbh.

Tá mo gheansaí nua bog te.

Tá an talamh garbh anseo.

Tá mo mhála trom.

Tá sí chomh héadrom le cleite.

Tá mo theaghlach mór.

Tá mé beag.

Cad chuige a bhfuil tú salach?

Tá an chistin glan anois.

Tá an madadh tirim anois.

Tá an madadh fliuch.

Bhí an ceart aici.

Bhí sé mícheart.

Tá súile galánta donna aici.

Tá madadh gránna aici.

Is féidir leis rith go gasta.

Gabh go mall le do thoil.

Tá sé crua.

Bhris mé an buidéal.

An bhfuil babhla de dhíth ort?

An mbeidh cupán tae agat?

Lig mé don fhorc titim.

Bhí torthaí agam don mhilseog.

Tá an friochtán de dhíth orm.

Tá scian de dhíth orm.

Tá níos mó airgid de dhíth orm.

An bhfuil pláta de dhíth ort?

Tá an pota sa chófra.

Níl fochupán agam.

Tá spunóg de dhíth orm don mhilseog.

Bhí friochadh agam don bhricfeasta.

An mbeidh milseog agat?

Ar ith tú lón?

Tá an suipéar réidh!

Ba mhaith liom sú oráiste a ól.

Níl uisce beatha ar bith fágtha sa bhuidéal.

D’ól sé beoir fhuar.

Tá an ghrian ag soilsiú inniu.

Tá sí ag caitheamh a spéaclaí gréine nua.

Is breá leis uachtar reoite.

Táimid ag dul chuig an trá.

Tá an gaineamh iontach mín ar an trá seo.

Thig liom an fharraige a chluinstin sa sliogán.

D’ith an siorc an t-iasc.

Tá an t-iasc ag snámh.

Tá an t-uisce fuar.

Tá scamaill bhána sa spéir.

Tá an talamh go maith anseo.

Oscail an fhuinneog.

Thit Louise ar an urlár.

Tá spúinse san fholcadán

Tá sé sa seomra folctha.

Tá eagla orm dul ar an mheá sa seomra folctha.

Tá na soithí salacha sa doirteal.

Nigh mé mo lámha leis an ghallúnach.

Tá spúinse san fholcadán.

Cuir an sconna air.

Cá bhfuil an leithreas?

Tá an féar fada fliuch.

Chuir mé an ráca sa chró.

Caithfidh mé uisce a chur ar mo phlanda.

Tá alléirge orm le beacha.

Tá an féileacán galánta.

Tá muid inár gcónaí ar an domhan.

Beidh mé ag dul go Texas an samhradh seo.

Tá teach mór te acu.

Cá bhfuil eochair an dorais?

Fág do scáth fearthainne sa halla.

Tá féileacán ar an duilleog.

Níor mhaith liom an crann a dhreapadh.

Tá an choill ciúin.

Dreapfaimid an sliabh sin.

Chuaigh Seán agus Síle suas an cnoc.

Tá an abhainn leathan domhain.

Shiúil muid trasna an droichid.

Tá muid i lár na páirce.

Tá Mamaí sa ghairdín.

Chaith sé cipín don mhadadh.

Thit sé isteach san fhál.

Cá bhfuil mo thuáille?

An bhfuil scáthán agat?

Ní thig liom mo chíor a aimsiú.

Tá scuab buí gruaige agam.

Gabh isteach sa seomra teaghlaigh.

Shuigh sé ar an chathaoir.

Phéinteáil sí pictiúr galánta.

Tá an radaitheoir fuar.

Ní maith liom an ruga sin.

Cheannaigh mé tolg beag dearg.

Ba mhaith linn leaba agus bricfeasta.

Tá an ciseán folamh.

Tá Maitias sa bhosca.

Tá an cófra ar oscailt.

Tá m’iarann briste.

Cuir an citeal síos.

Cuir an bruscar amach.

Tá an bosca bruscair lán.

Tabhair mo bhricfeasta chugam ar thráidire.

Chuir Áine an carr sa gharáiste.

Is é seo mo cheamara nua.

Freagair an guthán!

Tá sí ag labhairt ar an ghuthán póca.

Cas air an raidió.

Cas an teilifíseán as.

Cuir an t-arán sa tóstaer.

Tá an folúsghlantóir sa chófra.

Tá an meaisín níocháin lán.

Tá bainne sa chuisneoir.

Tá sé ag cuardach snáthaide agus snáithe.

An bhfuil siosúr ar bith agat?

Tá mo scuab aige.

Tóg an buicéad.

Tá casúr de dhíth orm don obair seo.

D’íoslódáil mé fís chuig mo ghuthán.

Chuir mé ríomhphost chuige.

Tá cárta imeartha ar iarraidh.

An dtig liom peann luaidhe a fháil ar iasacht?

Tá an rópa sean.

Tógfaidh mé an spád liom.

Cheangail mé le sreang dhearg é.

Tá páipéar de dhíth orm.

Tá mo pheann ar obair.

Tá sí sa nuachtán inniu.

Is maith liom an iris seo.

Oscail an leabhar.

Bhí an scannán scanrúil.

Is é sin an muga is fearr léi.

Cuir an sceanra ar an tábla.

Níl rís ar bith ann.

Níor ith sé an t-úll.

Tá an líomóid searbh.

Bhí an bliosán sean.

Ní maith le Marcas cabáiste.

An bhfuil oinniún agat?

An dtabharfá caife dom le do thoil?

Is dóigh liom go mbeidh fearthainn ann inniu.

Bhí toirneach ann ar maidin.

Is cloch mhín í.

D’ith an damhán alla an chuileog.

Tá cuileog ar an chíste.

Tá frog beag glas agam.

Tá an t-iasc órga marbh!

D’eitil an bhóín Dé ar shiúl.

Tá an capall tuirseach.

Thig liom an chaora a fheiceáil.

Tá mo hata gorm te.

Is maith liom brístí gairid a chaitheamh.

Tá mo bhróg go díreach ceart.

Chuaigh muid i gciorcal.

Tharraing mé triantán.

Shiúil muid sa chearnóg.

Cá bhfuil an clár smúdála?

Tá an phéist chabáiste glas.

Tá an chearc sa ghairdín.

Cheannaigh mé ticéad le dul chuig an phictiúrlann.

Tá siad sa phuball s’acu.

Bhí toirneach ann ar maidin.

Chaith Clár masc ag an chóisir.

Is breá liom Oíche Shamhna!

Thig leis an sábh a sheinm.

Tá bolg mór air.

Thit mé a chodladh ar an chuisín.

Tá an t-éan ag ceol.

Tá an cócaireán salach.

Ghortaigh sé a dhroim.