FOOL

ó Foclóir Gaeilge–Béarla (Ó Dónaill, 1977)


abhlóir » Buffoon, fool.

abhlóireacht » (Act of) clowning,
playing the fool; buffoonery.

aerthóir » Simpleton.

airleacánacht » (Act of) fooling, play-acting; harlequinade.

amadán » Fool.

an t-amadán is mó idir aer is uisce » the greatest fool on earth.

an t-amadán bocht » the poor fool.

amadán, rógaire, ceart » proper fool, rogue.

cnapán amadáin » big fool.

amadán corónta » a proper fool.

amadán ar a chosa » a thorough fool.

amadán críochnaithe » utter fool.

amadán cruthanta » críochnaithe, confirmed fool.

amadán déanta » complete fool.

amadán » clever fool.

amadán ó thalamh » an utter fool.

amadán tofa » utter fool.bliústar amadáin, blethering fool.

paca amadán, rógairí » pack of fools, of rogues.

stumpa amadáin » out-and-out fool.

Ní bhíonn cóisir ar bith gan amadán » there is a fool at every party.

Dealg láibe nó focal amadáin » a muddy thorn or a fool’s remark (can be equally virulent).

amadántacht » (Act of) fooling; foolishness, fatuousness.

amaid » Simpleton, idiot.

baileabhair a dhéanamh de dhuine » to make a fool of s.o.

ball séire » bungler; fool.

Tá sé ar a bháire baoise » he is playing the fool, play-acting.

bambairne a dhéanamh de dhuine » to put s.o. in an awkward position; to make a fool of s.o.

baothán » Fool, simpleton.

breall » Blunderer, fool.

Tá breall ort » you are making a silly mistake, making a fool of yourself.

breallaire » Silly talker, fool.

breallán » Blunderer, fool.

brealsún » Silly-looking person; blunderer, fool.

Síle chaoch a dhéanamh de dhuine » to make a fool of s.o., to make s.o. look silly.

cliútráil » Tricking; fooling, joking.

Ag moladh na daíochta » pandering to fools.

dallacán » Dim-witted person, fool.

dallamlán » Stupid fool, dolt.

dallarán » Dunce, fool.

deargamadán » Utter fool.

duine le Dia » simpleton.

Ní dóithín réidh duit mise » you will not fool me easily.

doloicthe » Fool-proof.

gaimse » Fool, simpleton.

gamal » Gomeral, lout, simpleton, fool.

geoineach » Object of ridicule, fool.

glagaire » Empty-headed person, fool.

glaigín » Empty-headed, silly, talker; prattling fool.

gogaille gó a dhéanamh de dhuine » to send s.o. on a fool’s errand.

turas, toisc, góidrisc » fool’s errand.

leadhbán » Simpleton, clown.

leib » Simpleton, fool.

leibide » Careless, slovenly, person; softy, fool.

leiciméir » Idler, shirker, scrimshanker; pretended fool.

Tá a fhios sin ag madraí an bhaile » that is common gossip; every fool knows that.

Is é an margadh réidh é » he is easily fooled; he is really gullible.

Dhéanfadh sé nead i do chluas » he would nest in your ear, fool you completely.

óinmhid » Simpleton, fool.

óinseach » Foolish woman; fool.

An chóisir i ndiaidh na hóinsí » every fool has his following.

óinsín » Silly girl; little fool.

pilibínteacht » (Act of) fooling, foolery.

pleidhce » Simpleton, fool.

pleidhce amadáin » silly fool.

pleidhcíocht » (Act of) fooling; tomfoolery.

pléiseam » Fool.

pleota » Stupid person, fool.

Bain an púicín de do shúile » open your eyes, stop fooling yourself.

simpleoir » Simple person, simpleton.

duine simplí » simple person, simpleton.

Ná bí simplí acu » don’t let them fool you.

Ná bí chomh soineanta sin acu » don’t be such a simpleton for them.

slaimice » Fool.

stualán » Simpleton.