Irish preposition usage examples

from Beginner’s Irish (Hippocrene) by Gabriel Rosenstock

FAOI : fúm, fút, faoi/fúithi, fúinn, fúibh, fúthu

DE: díom, díot, de/di, dínn, díbh, díobh

LE: liom, leat, leis/léi, linn, libh, leo

AR: orm, ort, air/uirthi, orainn, oraibh, orthu

I : ionam, ionat, ann, inti, ionainn, ionaibh, iontu

IDIR : eadrainn, eadraibh, eatarthu

 

HOME