An míle briathar is minice san gCorpa Nua
Féach chomh maith: Foclóir [187] Briathra Gaeilge
(Cliceáil anseo don míle focal)

— Cliceáil ar an focal a lorg é ag Foclóir Gaeilge–Béarla —

1
2
cuir
3
déan
4
tabhair
5
abair
6
tar
7
bain
8
téigh
9
faigh
10
caith
11
féad
12
feic
13
arsa
14
éirigh
15
lean
16
tuig
17
tarlaigh
18
fág
19
ar
20
tóg
21
glac
22
ceap
23
féach
24
clois
25
tosaigh
26
buail
27
beir
28
mol
29
imigh
30
léirigh
31
fan
32
síl
33
geall
34
deir
35
lig
36
creid
37
gabh
38
mair
39
labhair
40
meas
41
tit
42
úsáid
43
maith
44
teastaigh
45
scríobh
46
iarr
47
leag
48
suigh
49
inis
50
bunaigh
51
cinn
52
tarraing
53
caill
54
cor
55
cas
56
luaigh
57
foilsigh
58
seol
59
seas
60
aithin
61
léigh
62
braith
63
fill
64
líon
65
scaoil
66
maraigh
67
fear
68
ciallaigh
69
áirigh
70
nigh
71
bris
72
measc
73
tagair
74
oscail
75
breathnaigh
76
cuimhnigh
77
coinnigh
78
fiafraigh
79
roinn
80
spreag
81
cum
82
rith
83
socraigh
84
deireadh
85
cónaigh
86
cruthaigh
87
taitin
88
mór
89
mínigh
90
íoc
91
cuireadh
92
dóigh
93
fógair
94
luigh
95
pós
96
freagair
97
buaigh
98
stop
99
oibrigh
100
imir
101
mothaigh
102
fás
103
dar
104
athraigh
105
ceannaigh
106
roghnaigh
107
bronn
108
sroich
109
tuill
110
can
111
bog
112
dún
113
éist
114
bailigh
115
aontaigh
116
ith
117
ardaigh
118
críochnaigh
119
gearr
120
cuidigh
121
díol
122
smaoinigh
123
siúil
124
airigh
125
diúltaigh
126
dein
127
nocht
128
sín
129
samhlaigh
130
taispeáin
131
ceadaigh
132
ól
133
iniúch
134
pléigh
135
géill
136
múin
137
soláthair
138
dírigh
139
amharc
140
sonraigh
141
leath
142
las
143
foghlaim
144
dearc
145
aimsigh
146
ainmnigh
147
alt
148
eagraigh
149
togh
150
scrios
151
scaip
152
admhaigh
153
comhlíon
154
tosnaigh
155
glaoigh
156
ceangail
157
aistrigh
158
cleacht
159
cabhair
160
iompaigh
161
cosain
162
oir
163
leasaigh
164
foráil
165
croith
166
eisigh
167
croch
168
beartaigh
169
réitigh
170
ordaigh
171
éiligh
172
bac
173
cothaigh
174
méadaigh
175
dúisigh
176
meall
177
stad
178
coimeád
179
freastail
180
scar
181
dearbhaigh
182
chí
183
caoin
184
cáin
185
crom
186
teip
187
sáraigh
188
cinntigh
189
gluais
190
glan
191
brúigh
192
riar
193
séid
194
éalaigh
195
cumas
196
cluin
197
dear
198
gnóthaigh
199
pléasc
200
feidhmigh
201
iompair
202
craol
203
tacaigh
204
folaigh
205
poibligh
206
fáisc
207
báigh
208
tairg
209
eascair
210
sínigh
211
tabhaigh
212
teith
213
sil
214
scairt
215
séan
216
fulaing
217
codail
218
scrúdaigh
219
éag
220
fáiltigh
221
stán
222
seachain
223
tréig
224
clúdaigh
225
teach
226
ionsaigh
227
maígh
228
saothraigh
229
comhair
230
cean
231
druid
232
láigh
233
be
234
tuairiscigh
235
meabhraigh
236
dealraigh
237
laghdaigh
238
tiontaigh
239
dáil
240
gortaigh
241
forbair
242
ríomh
243
breac
244
lorg
245
tionóil
246
ma
247
ceistigh
248
gníomhaigh
249
preab
250
siúl
251
réigh
252
goill
253
pioc
254
cruinnigh
255
ullmhaigh
256
gin
257
cumann
258
feil
259
beannaigh
260
gráigh
261
múscail
262
doirt
263
sáigh
264
troid
265
déileáil
266
cabhraigh
267
seinn
268
ragh
269
póg
270
gair
271
ceil
272
teann
273
múch
274
tost
275
guigh
276
nasc
277
is
278
labhr
279
díbir
280
saolaigh
281
rialaigh
282
pill
283
baist
284
goid
285
claon
286
dhein
287
geal
288
cuimil
289
réab
290
súgr
291
trácht
292
dhú
293
deonaigh
294
blais
295
tráigh
296
sásaigh
297
bréan
298
slog
299
sleamhnaigh
300
fóir
301
scuab
302
mill
303
corraigh
304
staon
305
aifr
306
cuimsigh
307
tiomáin
308
sciob
309
gob
310
borr
311
triail
312
ruaig
313
leigheas
314
gáir
315
scoilt
316
maolaigh
317
tuirling
318
lúb
319
fostaigh
320
iasc
321
abar
322
béic
323
scoir
324
deimhnigh
325
gléas
326
tacht
327
luasc
328
sceith
329
ísligh
330
treoraigh
331
cíor
332
leathnaigh
333
clis
334
vótáil
335
áitigh
336
líomhai
337
bagair
338
scanraigh
339
simpligh
340
chul
341
sábháil
342
bolg
343
brostaigh
344
sann
345
shiúl
346
casadh
347
oil
348
santaigh
349
toiligh
350
sealbhaigh
351
coisc
352
taithigh
353
díobh
354
ceann
355
cnag
356
táirg
357
greamaigh
358
éamo
359
léim
360
at
361
tuilleadh
362
múnlaigh
363
tionscain
364
leic
365
cláraigh
366
taifead
367
cheach
368
cai
369
cuntais
370
cloígh
371
síolraigh
372
togair
373
mad
374
scread
375
dearg
376
snámh
377
dearmad
378
taistil
379
gread
380
triomaigh
381
treabh
382
leáigh
383
comhairligh
384
daingnigh
385
trasteor
386
scag
387
sciorr
388
mbé
389
la
390
teilg
391
básaigh
392
trasnaigh
393
dreap
394
labhar
395
ciontaigh
396
impigh
397
neartaigh
398
mha
399
fair
400
chai
401
cuardaigh
402
liostaigh
403
aithris
404
fir
405
fliuch
406
reachtál
407
gheibh
408
thig
409
chultúrl
410
scríob
411
tapaigh
412
lonnaigh
413
cúlaigh
414
fionn
415
each
416
achtaigh
417
reáchtál
418
shaor
419
e
420
rianaigh
421
loisc
422
taobhaigh
423
súigh
424
goin
425
dúnmharaigh
426
neamhnigh
427
pleanáil
428
eitil
429
bhé
430
dlí
431
cúisigh
432
éid
433
triall
434
cóirigh
435
comhfhreagair
436
loit
437
tum
438
sméid
439
ros
440
ndein
441
feall
442
creim
443
crap
444
teagmhaigh
445
tuairimigh
446
feabhsaigh
447
ob
448
stróic
449
treisigh
450
tuisci
451
údaraigh
452
teagasc
453
maisigh
454
aor
455
de
456
réal
457
tuar
458
caoch
459
lobh
460
seachaid
461
éascaigh
462
corn
463
goil
464
lochl
465
scóráil
466
áirithigh
467
taibhsigh
468
tíolaic
469
n-abr
470
strac
471
geallúi
472
dan
473
toirmisc
474
alp
475
sprioc
476
geit
477
dearn
478
saor
479
gcai
480
céas
481
bhfaigh
482
adhlaic
483
soilsigh
484
bealaigh
485
réamo
486
bearr
487
dtig
488
canúi
489
prioc
490
fhorord
491
scoith
492
comhoibrigh
493
loic
494
gheobh
495
eilimi
496
géaraigh
497
breithnigh
498
fuaraigh
499
scean
500
tomhais
501
cáiligh
502
steall
503
fuadaigh
504
péinteáil
505
beathaigh
506
aisghair
507
sainigh
508
tu
509
ghlao
510
marcáil
511
gríosaigh
512
toghadh
513
clog
514
díolúi
515
creach
516
glao
517
scinn
518
fiosraigh
519
dual
520
spréigh
521
craith
522
ídigh
523
roll
524
seirbheáil
525
fuaigh
526
bíog
527
scor
528
mál
529
slóg
530
íosl
531
ciap
532
poll
533
nglao
534
ceartaigh
535
soláthai
536
stiúr
537
caomhnaigh
538
stiúir
539
ciúnaigh
540
moilligh
541
feac
542
cúitigh
543
clo
544
ofráil
545
titim
546
noch
547
coincheap
548
nótáil
549
síothlaigh
550
tin
551
éagaoin
552
liatro
553
uill
554
to
555
srian
556
fíneáil
557
bréag
558
éigh
559
mhad
560
réiteach
561
seiceáil
562
gearán
563
báith
564
slánaigh
565
eir
566
brai
567
gceach
568
neos
569
lagaigh
570
ru
571
láimhseáil
572
tchí
573
tsamhr
574
aisíoc
575
urramaigh
576
fríth
577
crith
578
traenáil
579
cros
580
cart
581
umhlaigh
582
craobhscaoil
583
cu
584
róst
585
maoinigh
586
lasc
587
fiuch
588
589
snaidhm
590
abr
591
plúch
592
lámhach
593
sloinn
594
carn
595
meil
596
frith
597
bréagnaigh
598
suaith
599
cúr
600
mainn
601
malartaigh
602
a
603
damhsaigh
604
bláthaigh
605
mhainn
606
comhlánaigh
607
srac
608
fhorchuir
609
iosl
610
murch
611
du
612
scan
613
cráigh
614
maslaigh
615
cruach
616
tarchuir
617
reachl
618
ail
619
liú
620
mionnaigh
621
oirnigh
622
chugh
623
ghríos
624
buanaigh
625
gidh
626
gean
627
rannchuid
628
món
629
tástáil
630
airbheart
631
brúcht
632
fuascail
633
foscl
634
gearradh
635
gríos
636
cac
637
ceannach
638
cumhdaigh
639
chleacht
640
saoirsigh
641
náirigh
642
séimhigh
643
líomhn
644
toghchean
645
frioch
646
reachtáil
647
séalaigh
648
bácáil
649
pian
650
ta
651
eitigh
652
taisc
653
heilimi
654
tró
655
fíoraigh
656
ráthaigh
657
fhór
658
chu
659
imoibrigh
660
figh
661
cealaigh
662
chla
663
aosaigh
664
grian
665
dealaigh
666
scall
667
aill
668
chochl
669
chlo
670
tolg
671
agair
672
cultúrl
673
sreabh
674
dóbair
675
mhaighn
676
searr
677
bhfuil
678
leomh
679
saighid
680
mhan
681
lom
682
chin
683
liostáil
684
meáigh
685
pósadh
686
cnap
687
dreach
688
pré
689
splanc
690
tréaslaigh
691
ir
692
ainmneach
693
fuin
694
soiléirigh
695
mún
696
fabhraigh
697
hiarmhai
698
comhdhéan
699
deifrigh
700
adéar
701
basc
702
eachtraigh
703
gclo
704
smear
705
braisti
706
báth
707
shúgr
708
dílsigh
709
ndeir
710
feann
711
deisigh
712
cúb
713
folmhaigh
714
dhi
715
ionadaigh
716
timpeallaigh
717
coip
718
fhoirceann
719
thomhais
720
toill
721
stoith
722
cla
723
stóráil
724
easm
725
adeir
726
sníomh
727
tochail
728
ins
729
toll
730
spíon
731
lochtaigh
732
atáirg
733
reáchtáil
734
tui
735
dathaigh
736
peacaigh
737
bhrai
738
dearcadh
739
srann
740
atogh
741
saibhrigh
742
cluich
743
loc
744
neadaigh
745
fiach
746
tiomnaigh
747
buaicphoi
748
smaoin
749
láimhsigh
750
próiseáil
751
léann
752
leon
753
tiomsaigh
754
móidigh
755
tóig
756
rop
757
slíoc
758
truailligh
759
feistigh
760
léas
761
hins
762
ama
763
thaisteal
764
díothaigh
765
sheas
766
cronaigh
767
claochlaigh
768
cuach
769
sac
770
sciúr
771
galaigh
772
lainseáil
773
bánaigh
774
gcomhall
775
téacht
776
coisric
777
saobh
778
antr
779
díon
780
gcloí
781
spáráil
782
ioll
783
bruith
784
scil
785
scal
786
glean
787
raid
788
misnigh
789
díochlaon
790
rach
791
drann
792
rithim
793
tál
794
machnaigh
795
dheir
796
fhead
797
suath
798
folc
799
fle
800
gcomhaont
801
dréachtaigh
802
fei
803
spalp
804
805
máirseáil
806
bhfagh
807
smachtaigh
808
comharthaigh
809
gabhann
810
marbh
811
ling
812
tabhar
813
fón
814
taifea
815
rangaigh
816
cumasaigh
817
neimh
818
treascair
819
gcanúi
820
coc
821
lonraigh
822
foirgi
823
taosc
824
leithreasaigh
825
oc
826
dru
827
miclé
828
athscríobh
829
ceiliúr
830
fearann
831
ceansaigh
832
coscair
833
cúchul
834
bea
835
rothlaigh
836
ú
837
aibigh
838
tonn
839
salaigh
840
díscaoil
841
chú
842
leitr
843
cócaráil
844
insteall
845
tuaslaig
846
teich
847
sheachn
848
dámh
849
cnuasaigh
850
coill
851
thaithn
852
teacht
853
dícháiligh
854
cneasaigh
855
se
856
fadaigh
857
858
liath
859
grádaigh
860
diúg
861
fuaimnigh
862
luchtaigh
863
rinc
864
cling
865
suaimhnigh
866
cheol
867
formheas
868
táthaigh
869
gaol
870
clóigh
871
meath
872
síob
873
scéith
874
caolaigh
875
giorraigh
876
bolaigh
877
tho
878
reachtaigh
879
díbh
880
comhdhlúthaigh
881
comór
882
ndean
883
ghaol
884
fuil
885
liúigh
886
thuisci
887
taibhrigh
888
comhordaigh
889
rian
890
taisteal
891
mharbh
892
análaigh
893
tuil
894
crochadh
895
deasc
896
spréach
897
taom
898
hiarr
899
iompar
900
cumhachtaigh
901
sruthlaigh
902
cheiliúr
903
maclé
904
dtoghchean
905
scamh
906
gor
907
péac
908
coimhéad
909
láithrigh
910
chomhion
911
anacl
912
fhorléir
913
agóid
914
easaontaigh
915
phai
916
bhe
917
gaolu
918
dhru
919
scaird
920
fro
921
infheistigh
922
trasghearr
923
plab
924
coigil
925
man
926
fainic
927
thui
928
tairbhigh
929
dhu
930
tarlúi
931
dorchaigh
932
aiséirigh
933
rad
934
scaipeadh
935
cis
936
cúlchi
937
ghaolu
938
ligh
939
clóbhuail
940
righ
941
smut
942
crío
943
buair
944
t-aifr
945
cam
946
snap
947
aitheasc
948
ráin
949
ciceáil
950
deachaigh
951
buiséad
952
searg
953
gcí
954
táir
955
stiall
956
litrigh
957
fhir
958
páirceáil
959
damnaigh
960
ain
961
962
chual
963
li
964
dhean
965
sléacht
966
rothaigh
967
bligh
968
tarrtháil
969
tuirsigh
970
faomh
971
cruaigh
972
mhón
973
neom
974
eachlé
975
smuain
976
éignigh
977
glacadh
978
n-éist
979
plé
980
conspóid
981
tochai
982
painéal
983
bei
984
brui
985
thóig
986
ngeobh
987
thárl
988
dei
989
bháth
990
tois
991
sean
992
chúchul
993
tráthnó
994
díorthaigh
995
bi
996
thoghchean
997
tal
998
achar
999
chalu
1000
uil